Tietosuojaseloste

Sammon Turun Eläkekerhon jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste